ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
2 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 10
3 ธนภร อำนวยกิจ 9
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
5 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 6
6 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
7 สุริยา สุขยิ่ง 3
8 งบประมาณแผ่นดิน 3
9 เฉลิมเกียรติ สงคราม 3
10 ธีระพล ศรีชนะ 2
11 นิวรรณ อินทรักษา 2
12 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
13 ดวงแข มณีนวล 2
14 ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ 2
15 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
16 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 2
17 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
18 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
19 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
20 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
21 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
22 จันทน์ผา ตันธนา 1
23 วันทนา เหรียญมงคล 1
24 เงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 1
25 สุวิภา ศรีเอี่ยม 1
26 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 1
27 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 1
28 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
29 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
30 โครงการพระราชดำริฯ 1
31 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 4
11 2548 4
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 1
15 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2559
2 ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดยางพาราด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนานิโคตินามายด์ในรูปแบบโปรลิโปโซมเพื่อการประยุกต์ใช้กับเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนา idebenone ในรูปของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
5 การพัฒนา idebenone ในรูปของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2554
6 แผ่นฟิล์มซับหน้ามันจากไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
9 การเตรียมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร : มะขามป้อม ทองพันชั่ง และเปล้าน้อย
10 การพัฒนาตำรับลิปสติก Acyclovir
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวข้าวเย็นเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์
12 การศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อมในผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
14 การเตรียมไลโปไซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
15 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
ปี พ.ศ. 2549
16 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
17 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
18 การพัฒนาสูตรตำรับครีมน้ำมันหอมระเหยจากเทพธาโร
19 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
20 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาเตรียมใช้ภายนอกของน้ำมันหอมเทพธาโร
22 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ
23 การเตรียมลิโปโซมของสารสกัดจากระเจี๊ยบแดง
ปี พ.ศ. 2546
24 การพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดจากมะหาด (ปวกหาด)
ปี พ.ศ. 2545
25 การพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำใส Furosemide
ปี พ.ศ. 2544
26 การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียในเป็นสารช่วยแขวนตะกอน และสารก่ออิมัลชัน