ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร ลือชัยชัยกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริพร ลือชัย ชัยกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneus Lamarck, 1818) ในจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2555
2 การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร
3 การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2554
4 ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ปี พ.ศ. 2553
5 อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]
7 การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
8 วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
9 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม
ปี พ.ศ. 2545
10 ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]
11 ผลของกากชาต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]