ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริพร ฉัตรทิพากร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายร่วมกับภาวะอ้วนต่อการทำงานของอินซูลินรีเซ็บเตอร์ในสมอง การทำงานของไมโตคอนเดรียในสมอง และ การเรียนรู้และความจำของหนูเพศผู้
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของยาพีพีเออาร์แกมมาอะโกนิสต์ (PPAR-gamma agonist) และเอสโตรเจน ต่อภาวะการดื้อต่ออินซูลินของเซลล์สมองและต่อการทำงานของไมโตรคอนเดรียของเซลล์สมองในหนูที่กินอาหารไขมันสูงเป็นเวลานานๆ
ปี พ.ศ. 2554
3 The response of mouse osteoblasts following dental irradiiation
ปี พ.ศ. 2553
4 The Alteration of neurional insulin receptor signaling and the promotion of amyloidosis in the rat brain folloowing chronic high-fat diets ingestion
ปี พ.ศ. 2551
5 การยับยั้งการทำงานเอนไซม์โคลิเนสเทอเรส ในระบบไหลเวียนของเลือดและในส่วนของสมองส่วนฮิพโพแคมพัส ในสัตว์ทดลอง จากผลของสารสกัดจากต้นพุดพิทยา (ทาเบอร์นามอนทานาไดวาริคาทา)
ปี พ.ศ. 2548
6 การแสดงออกของ Strychnine-sensitive glycine receptors (GlyRs) ในสมองส่วน hippocampus ของหนู
ปี พ.ศ. 2546
7 การแสดงออกของ strychnine-sensitive glycine receptors (GlyRs) ในสมองส่วน hippocampus ของหนู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ผลของความลึกในการกรอเนื้อฟันต่อความแข็งแรงของสารยึดติดในฟันตัดน้ำนมในสภาวะนอกกาย
9 Synaptic and nonsynaptic mitochondria demonstrate a different degree of calcium-induced mitochondrial dysfunction
10 Cardioprotective effects of incretin during ischaemia-reperfusion
11 Cardioprotective effects of metformin and vildagliptin in adult rats with insulin resistance induced by a high-fat diet
12 Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker and sildenafil citrate on cGMP level, cardiac function, and intracellular Ca2+ regulation in rat hearts
13 Synaptosomal mitochondria (SM) is more susceptible to calcium overload than nonsynaptosomal mitochondria (NM)
14 Calcium-induced Cardiac Mitochondrial Dysfunction Is Predominantly Mediated by Cyclosporine A-dependent Mitochondrial Permeability Transition Pore But Not Mitochondrial Calcium Uniporter
15 เน็คโครไทซิง ไซอโลเมตาเพลเชีย
16 C-Fos expression in trigeminal nucleus following either skin incision or mustard oid application to maxillary skin
17 ระดับของไฮยาลูโรแนนในน้ำลายจากสภาวะที่มีความแตกต่างของระดับการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์
18 กลไกของการเกิดความเจ็บปวดในกรณีที่เกิดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง
19 สรีรวิทยาทางไฟฟ้าของการเกิดดีฟิบริเลชั่นในหัวใจทางคลินิก