ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริจิต วงศ์กำชัย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิริจิตต์ วงศ์กำชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษารูปร่างที่เหนี่ยวนำโดยลิแกนด์ของเอนไซม์ไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย มาลายี
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษา Proteome ของแอนติเจนชนิดต่างๆของพยาธิเท้าช้างชนิด Brugia malayi
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษา Proteome ของแอนติเจนชนิดต่างๆ ของพยาธิเท้าช้างชนิด Brugia malayi
ปี พ.ศ. 2543
5 ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดไรฝุ่นในการควบคุมไรฝุ่น
ปี พ.ศ. 2541
6 การพัฒนาวิธีการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Toxoplasma gondii ด้วยวิธี Streptavdin-Biotin Peroxidase
ปี พ.ศ. 2534
7 การหา Treponemal IgM แบบรวดเร็วโดยวิธี Solid-Phase Haemadsorption
ปี พ.ศ. 2532
8 การหาภูมิคุ้มกันแบบ เอ็ม ติดเชื้อซิฟิลิสแบบรวดเร็วโดยวิธีโซลิดเฟสฮีมแอดซอฟชั่น
9 การหาภูมิคุ้มกันแบบ เอ็ม ติดเชื้อซิฟิลิสแบบรวดเร็วโดยวิธีโซลิดเฟสฮีมแอดซอฟชั่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว
11 เครื่องไมโครฟลูอิดิคสำหรับตรวจหาพยาธิฟิลาเรีย
12 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูป (แบบ ELISA และ แบบรวดเร็ว) เพื่อตรวจหา antifilarial IgG4 ที่จำเพาะต่อพยาธิเท้าช้างโดยใช้ recombinant antigen
13 การหา Treponemal IgM แบบรวดเร็วโดยวิธี Solid-Phase Haemadsorption