ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สินินาฏ จงคง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สินินาฎ จงคง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำหวานจากเพื่อชุมชนป่าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. และกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2559
3 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
5 การปรับสภาพและย่อยแกนข้าวโพดด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอล
6 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2557
7 การปรับสภาพและย่อยแกนข้าวโพดด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
8 การผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกกล้วยสดและจากการผลิตของแข็งเหลือทิ้งหลังกระบวนการหมักเอทานอลจากเปลือกกล้วยสด
9 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2555
10 การผลิตเอทานอลจากกากเมล็ดขนุน
ปี พ.ศ. 2552
11 การแยกยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยไฮโดรไซโคลน