ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สินชัย กมลภิวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 13
2 สุธน แซ่ว่อง 9
3 ทศพร กมลภิวงศ์ 9
4 ธัชชัย เอ้งฉ้วน 8
5 Sinchai Kamolphiwong 3
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
7 ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม 3
8 ไพฑูรย์ ไพลุวสัณทาลัย 2
9 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 2
10 พรเทพ นิวัติยะกุล 2
11 วรรณรัช สันติอมรทัต 2
12 สมพัฒน์ รุ่งตะวันเรืองศรี 2
13 Suthon Sae-Wong 1
14 ธเนศ เคารพาพงศ์ 1
15 มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ 1
16 Thossaporn Kamolphiwong 1
17 Touchai Angchuan 1
18 Thanate Khaorapapong 1
19 Mullika Unhawiwat 1
20 กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี 1
21 อรพรรณี หยวน 1
22 ชยุต นันทดุสิต 1
23 วิไลวรรณ บรมธนรัตน์ 1
24 งบประมาณแผ่นดิน 1
25 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
26 วีระพล จันทร์ดียิ่ง 1
27 จิตเกษม สุวรรณรัฐ 1
28 อุ่นใจ กออนันตกุล 1
29 ธนพันธ์ ชูบุญ 1
30 แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 1
31 ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 9
6 2551 2
7 2550 14
8 2549 3
9 2548 2
10 2547 2
11 2545 1
12 2544 2
13 2543 1
14 2541 1
15 2536 1
16 2534 1
17 1086 1
18 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้งานระบบปรึกษาแพทย์ทางไกลเพื่อการรักษาเบื้องต้นในพื้นที่เกาะบูโหลน
2 ระบบบริหารกำลังคนด้วยการตรวจสอบลายนิ้วมือแบบโต้ตอบทันทีบนระบบแอนดรอยด์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง
4 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
ปี พ.ศ. 2554
5 UCC แบบมาตรฐานเปิด (OPEN UCC).
6 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการวิจัยและพฒนาภายใต้หัวข้อ NON Applications
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด
9 การพัฒนาโครงการ VOIP
10 การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน
11 woaa-Wireless Overal Architectures and Applications.
12 UCC แบบมาตรฐานเปิด (OPEN UCC).
13 Context-aware ubiquitous e-learning.
14 การพัฒนาโครงการ VOIP
15 woaa-Wireless Overal Architectures and Applications.
16 การทดลองให้บริการ IPV6 สำหรับเครือข่ายบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
17 โครงการศึกษาวิจัย ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่ายอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย
18 การศึกษาและออกแบบต้นแบบระบบห้องเรียนทางไกลแบบโต้ตอบแบบเวลาจริงสำหรับเครือข่าย UniNet
ปี พ.ศ. 2550
19 PSU and French Universities Research Collaboration.
20 การพัฒนาและทดสอบ IPv6
21 โครงการวิจัย Video telephony over IP network.
22 โครงการวิจัย Development of IPv6 Application Prototype Models : Phase1
23 Multimedia Architecture and Applications based onSIP.
24 การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย
25 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
26 โครงการระบบทดสอบ IPv6 ระยะที่2
27 PSU and French Universities Research Collaboration.
28 Research and Development of Next generation Network Protocal.
29 Multimedia Architecture and Applications based onSIP.
30 โครงการวิจัย Development of IPv6 Application Prototype Models : Phase1
31 การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย
32 โครงการวิจัย Video telephony over IP network.
ปี พ.ศ. 2549
33 การวิจัยและพัฒนาวิดีโอเทเลโฟนี
34 Research and Development of Next Generation Network Protocal.
35 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทเลโฟนนี บน VPN
ปี พ.ศ. 2548
36 Multimedia Architecture and Applications based onSIP
37 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทเลโฟนนี
ปี พ.ศ. 2547
38 ระบบทดสอบ IPv6 : ระยะที่ 2
39 Center for Network Research.
ปี พ.ศ. 2545
40 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทเลโฟนนี บน VPN
ปี พ.ศ. 2544
41 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทเลโฟนน์บน VPN
42 การพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทเลโฟนนี บน VPN
ปี พ.ศ. 2543
43 โครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ตเทเลโฟนี
ปี พ.ศ. 2541
44 เครื่องชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กแบบโปรแกรมได้
ปี พ.ศ. 2536
45 เครื่องชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กแบบโปรแกรมได้
ปี พ.ศ. 2534
46 ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็คทรอนิคส์ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 โปรแกรมสำหรับหูฟังแพทย์ทางไกล