ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิโชค ผูกพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น
ปี พ.ศ. 2555
2 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2552
4 การจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: TEM)
5 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
7 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไปโอดีเซล
8 การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม
9 การผลิตไบโอดีเซล สำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2550
10 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกูรแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2549
11 ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของเชื้อเพลิงทดแทนไบโอดีเซลและดีโซฮอล์ที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล
12 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร
ปี พ.ศ. 2547
13 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร
14 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร
ปี พ.ศ. 2544
15 การออกแบบระบบควบคุมเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มชนิดวาริเอเปิลเวนทูรีสำหรับครื่องยนต์เอสไอสองจังหวะ
16 การออกแบบระบบควบคุมเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มชนิดวาริเอเปิลเวนทูรี สำหรับเครื่องยนต์เอสไอสองจังหวะ
17 การออกแบบระบบควมคุมเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มชนิดวาริเอเปิลเวนทูรีสำหรับเครื่องยนต์เอสไอสองจังหวะ