ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สิทธิรักษ์?รอยตระกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sittiruk Roytrakul 18
2 สุธาสินี อาษายุทธ์ 11
3 อดิศร เจษฎ์ปิยะวงศ์ 11
4 ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 11
5 ดนัย ยอดสุวรรณ 11
6 วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ 11
7 นฤมล เผ่านักรบ 8
8 นวลฉวี เวชประสิทธิ์ 7
9 เฉลิมพล เกิดมณี 5
10 จันทิมา จเรสิทธิกุลชัย 5
11 สุริยันตร์ ฉะอุ่ม 4
12 จีรัง ว่องตระกูล 4
13 Suriyan Cha-um 4
14 วิรัตน์ แดงลาด 4
15 Suthathip Kittisenachai 4
16 ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 4
17 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 4
18 Narumon Phaonakrop 4
19 ภูริวัฒน์ ฟักฟูม 3
20 รจนา สุยะใหญ่ 3
21 พิชาพัทธ์ เปี่ยมโรจนภัทร 3
22 ธัญจิรา เทพรัตน์ 3
23 Chalermpol Kirdmanee 3
24 อมรรัตน์ พรหมบุญ 3
25 เพียงใจ คูประดินันท์ 3
26 สุนันทา รัตนาโภ 3
27 อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 3
28 Atikhun Maijandang 2
29 Suchada Tengsiriwattana 2
30 ชนิพรรณ บุตรยี่ 2
31 Cherlermpol Kirdmanee 2
32 Thamakron Sathung 2
33 กิตติศักด์ หยกทองวัฒนา 2
34 วรรณพ วิเศษสงวน 2
35 Prasert Auewarakul 2
36 Bancha Mahong 2
37 Kittisak Yokthongwattana 2
38 Duncan R. Smith 2
39 อัจฉรา แพมณี 2
40 Atchara Paemanee 2
41 Sukathida Ubol 2
42 Wonnop Visessanguan 2
43 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
44 Nitwara Wikan 2
45 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 2
46 Bavornlak Khamnamtong 2
47 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 2
48 Piamsak Menasveta 2
49 Sirawut Klinbunga 2
50 Thewarach Laha 1
51 ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ 1
52 Sasithorn Kaewkes 1
53 ปีติ ธุวจิตต์ 1
54 เทวราช หล้าหา 1
55 Sittiruk Roitrakul 1
56 Peti Thuwajit 1
57 ดาวยศ ดาวเรือง 1
58 Yaeta Endo 1
59 Daoyot Daorueang 1
60 Chanitra Thuwajit 1
61 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 1
62 Jirut Meesane 1
63 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
64 Thummanoon Prodpran 1
65 Yaowapa Thiansilakul 1
66 อานุช คีรีรัฐนิคม 1
67 ชมพูนุท พรเจริญนพ 1
68 Michiko Takagaki 1
69 Sasithorn Petkorn 1
70 สุทัศน์ ดวงจิตร 1
71 Issei Akutagawa 1
72 ศศิธร แก้วเกษ 1
73 เอกรัฐ ศรีสุข 1
74 ศักดา ดาดวง 1
75 Janthima Jaresitthikunchai 1
76 Amonlaya Tosukhowong 1
77 J. Wongratana 1
78 ละออ ชาวสวน 1
79 ศุขธิดา อุบล 1
80 อมลยา โตสุโขวงศ์ 1
81 Hideki Kishimura 1
82 Bizunesh Abere 1
83 Laphaslada Pumpuang 1
84 ประเสริฐ เอื้อวรากุล 1
85 บังอร ประจันบาล 1
86 Apisak Dhiravisit 1
87 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 1
88 โชติกา หยกทองวัฒนา 1
89 Jarunya Narangajavana 1
90 Chotika Yokthongwattana 1
91 อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 1
92 Sompong Thammasirirak 1
93 Jintana Kommanee 1
94 Sakda Daduang 1
95 Laoo Shaw suan 1
96 Bung-on Prajanban 1
97 จรัญญา ณรงคะชวนะ 1
98 Akkasaeng, C. 1
99 Jaimipuk, Thitigun 1
100 Kuadkitkan, Atichat 1
101 Witchulada Talakhun 1
102 Wintachai, Phitchayapak 1
103 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
104 Pulmanausahakul, Rojjanaporn 1
105 Ngamhui, N.-O. 1
106 Sawang Petvises 1
107 Panyasrivanit, Mingkwan 1
108 Weng, Wen-Yu 1
109 Watchara Kasinrerk 1
110 วัลลภา รูปสูง 1
111 รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร 1
112 Kenji Sonomoto 1
113 Takeshi Zendo 1
114 ลภัสรดา พุ่มพวง 1
115 นิตวรา วิกัน 1
116 Rachanee Udomsangpetch 1
117 Liwang Cui 1
118 Jianyong Li 1
119 Jetsumon Sattabongkot 1
120 Wanlapa Roobsoong 1
121 Arthid Thim-uam 1
122 Atirada Boondech 1
123 ประเดิม วณิชชนานันท์ 1
124 Tharathorn Teerakathiti 1
125 Wongkham, S. 1
126 Praderm Wanichananan 1
127 ธราธร ทีรฆฐิติ 1
128 A. Charoenpanich 1
129 Soottawat Benjakul 1
130 หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 1
131 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
132 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
133 Khuntikeo, N. 1
134 Silsirivanit, A. 1
135 Sansayawichai, T. 1
136 สว่าง เพชรวิเศษ 1
137 Tantisuwichwong, N. 1
138 Zhu, Y.J. 1
139 อาทิตย์ ทิมอ่วม 1
140 Tolek, A. 1
141 Proungvitaya, S. 1
142 Surin Peyachoknagul 1
143 Wongkham, C. 1
144 อธิรดา บุญเดช 1
145 วิชญาพร คำพรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 12
6 2554 3
7 2553 5
8 2552 1
9 2550 3
10 2539 1
11 1086 1
12 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาโปรตีนในเซมินอลพลาสมาที่สัมพันธุ์ถึงความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแพะ
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของเอนไซม์จีเอสทีชนิดโอเมกาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงSH-SY5Y (เซลล์ต้นแบบของโรคพาร์คินสัน) โครงการต่อเนื่องปีที่2
3 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษากลไกของ antimicrobial peptides ในเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน
ปี พ.ศ. 2557
4 การตรวจหาความผิดปกติของยีน KRAS codon12,13,61,146 และ BRAF ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
5 การประเมินทรีฟอยล์แฟคเตอร์เปปไทด์ในน้ำลายมนุษย์จากต่อมน้ำลายชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลของใบผักชีฝรั่งต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ กลไกการออกฤทธิ์ระดับโปรตีนด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ และผลต่อการอักเสบและการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ลำไส้มนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
7 Proteomic Analysis of Chikungunya Virus Infected Microgial Cells
8 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
9 Effects of Carthamus tinctorius L. solvent extracts on anti-proliferation of human colon cancer (SW620 cell line) via apoptosis and the growth promotion of lymphocytes
10 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
11 Secreted Opisthorchis viverrini glutathione S-transferase regulates cell proliferation through AKT and ERK pathways in cholangiocarcinoma
12 Proteomic analysis of salinity-stressed Chlamydomonas reinhardtii revealed differential suppression and induction of a large number of important housekeeping proteins
13 Identification of five reptile egg whites protein using MALDI-TOF mass spectrometry and LC/MS-MS analysis
14 Proteomic analysis of a model unicellular green alga, Chlamydomonas reinhardtii, during short-term exposure to irradiance stress reveals significant down regulation of several heat-shock proteins
15 Garvieacin Q, a novel class II bacteriocin from Lactococcus garvieae BCC 43578
16 Identification of prohibitin as a Chikungunya virus receptor protein
17 Differentially expressed proteins in sugarcane leaves in response to water deficit stress
18 Serum  1 -glycoprotein and afamin ratio as potential diagnostic and prognostic markers in cholangiocarcinoma
ปี พ.ศ. 2554
19 Determination of the Plasmodium vivax schizont stage proteome
20 การวิเคราะห์โปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยเทคโนโลยีโปรตีโอมิคส์เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดของการเกิดโรค
21 การประเมินศักยภาพของอนุพันธ์ ferulic acid ในการเป็นยาต้านอักเสบชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
22 A highly efficient method for Agrobacterium mediated transformation in elite rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica)
23 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
24 การโคลนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากสบู่ดำเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล
25 การโคลนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากสบู่ดำ (Jatropha curcas) เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล
26 การโคลนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากสบู่ดำ [Jatropha curcas] เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2552
27 Sugar accumulation, photosynthesis and growth of two indica rice varieties in response to salt stress
ปี พ.ศ. 2550
28 Effect of exogenous glucose and abscisic acid on physiological and morphological performances of in-vitro indica rice (Oryza sativa L. spp. indica).
29 Exogenous glucose and abscisic acid pre-treatment in indica rice (Oryza sativa L. spp. indica) responses to sodium chloride salt stress
30 A rapid method for identifying salt tolerant water convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk) under in vitro photoautotrophic conditions
ปี พ.ศ. 2539
31 การศึกษาไลเปสจากแบคทีเรียทนความร้อนและจากการโคลนยีน สังเคราะห์ของไลเปสจาก?Pseudomonak fragi ในเชื้อ?E.coli
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของพลาสม่าที่ได้จากผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มี ภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย เพื่อระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
33 Comparative proteomic analysis of oral squamous cell carcinoma and adjacent non-tumour tissue from Thailand
34 Proteomic analysis of chikungunya virus infected microgial cells
35 A proteome reference map of the causative agent of melioidosis Burkholderia pseudomallei
36 Phosphoproteomic analysis of apoptotic hematopoietic stem cells from hemoglobin E/?-thalassemia
37 Identification of citrinin biosynthesis gene under the ultrasonic induction of monascus purpureus
38 Role of vacuolar transporter proteins in plant secondary metabolism: Catharanthus roseus cell culture
39 Comprehensive proteomic analysis of white blood cells from chikungunya fever patients of different severities
40 Comparative plasma protein profiling of hemoglobin H disease
41 Voltage dependent anion channel is redistributed during Japanese encephalitis virus infection of insect cells
42 Hep88 mAb-initiated paraptosis-like PCD pathway in hepatocellular carcinoma cell line through the binding of mortalin (HSPA9) and alpha-enolase