ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2547 1
10 2545 2
11 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนให้กับอาคารโดยการใช้สวนแนวตั้ง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาสภาวะน่าสบายสำหรับการอยู่อาศัยภายในบ้านดิน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนให้กับอาคารโดยการปลูกไม้เลื้อยบน
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนให้กับอาคารโดยการปลูกไม้เลื้อยบน
6 การศึกษาสภาวะน่าสบายสำหรับการอยู่อาศัยภายในบ้านดิน
7 การศึกษาสภาวะน่าสบายสำหรับการอยู่อาศัยในบ้านดิน
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาสมรรถนะในการป้องกันความร้อน จากดวงอาทิตย์ของหลังคาแบบสนามหญ้า
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของผนังเบาที่ใช้วัสดุก่อสร้างเชิงอุตสาหกรรมในประเทศไทย
11 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบและอุปกรณ์อาคาร
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด
ปี พ.ศ. 2545
13 การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด
14 การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน
ปี พ.ศ. 2541
15 การศึกษาอิทธิพลของฝุ่นต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ในทิศทางและระนาบต่างๆ กัน
16 การศึกษาอิทธิพลของฝุ่นต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ในทิศทางและระนาบต่างๆ กัน