ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชา นิยม 21
2 เกษม จันทร์แก้ว 17
3 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 12
4 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 9
5 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 9
6 นิพนธ์ ตั้งธรรม 6
7 วันชัย อรุณประภารัตน์ 5
8 นางประภาชื่น คงสินธ์ 5
9 ผกามาศ เภาจี๋ 4
10 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 4
11 เสาวนีย์ สุนทรพิทักษ์ 4
12 ชาติ เจียมไชยศรี 3
13 สารัฐ รัตนะ 3
14 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 3
15 ประสงค์ สงวนธรรม 3
16 นางสาวธนิดา ภักดี 3
17 รัฐชา ชัยชนะ 3
18 นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 3
19 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข 3
20 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
21 นายเจริญ ปานันท์ 3
22 กิติชัย รัตนะ 3
23 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 3
24 นางสาวประภาชื่น จันทไช้ 3
25 ณัฐวุฒิ อินทร 2
26 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 2
27 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
28 กิตติชัย รัตนะ 2
29 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 2
30 ธันวา จิตต์สงวน 2
31 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 2
32 ยลจิต เอกอุรุ 2
33 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
34 ถนอม ดาวงาม 2
35 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 2
36 ดำรงค์ ศรีพระราม 2
37 วิชัย นิยม 2
38 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
39 สมนิมิตร พุกงาม 1
40 อุราสี ทองยัง 1
41 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
42 ณพล อนุตตรังกูร 1
43 มนตรี วรพันธ์ 1
44 พูลศิริ กิจวรรณ 1
45 จินดา กลับกลาย 1
46 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
47 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
48 Timthy Wood() 1
49 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
50 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
51 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
52 เติมศิริ จงพูลผล 1
53 จุฑาพร ฉันทากร 1
54 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
55 ฉัตรดนัย จิระเดชะ 1
56 นายเรืองเดช วรศรี 1
57 เรณุกา กลับสุข 1
58 นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ 1
59 สุรพันธ์ เพชราภา 1
60 สนิท อักษรแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 28
3 2555 14
4 2554 5
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 4
8 2549 9
9 2548 2
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 1
14 2543 1
15 2538 1
16 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลา รอยัล บีช (LA ROYALE BEACH) ส่วนขยาย ตั้งอยู่ ซอยนาจอมเทียน 6 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 การศึกษาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม 48 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ซอยเพนียดช้าง 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
5 การศึกษาและจัดทำรายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจอมเทียนบีชเมาท์เท้นคอนโดมิเนียม 6 ตั้งอยู่บริเวณถนนจอมเทียน ซอย 14 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Motive Chaengwattana ตั้งอยู่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
7 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Park Siri ตั้งอยู่บริเวณถนนลงหาดบางแสน ซอย 8 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
8 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Ocean View ตั้งอยู่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
9 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Tsix5 3 ตั้งอยู่บริเวณถนนนาเกลือ ซอย 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
10 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซ๊ซ๊ คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 6 อาคารตั้งอยู่บริเวณซอยเขาน้อย ถนนบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบลูสกายคอนโดมิเนียม นวลจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณซอยนวลจันทร์ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
12 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมาร์เก็ตเรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ
13 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ ชลบุรี
14 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารคอนโดมิเนียมและบ้านพักตากอากาศ ตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารพักอาศัย 29 ชั้น บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
16 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์มเม้นท์)7 ชั้น 4 อาคาร ตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านหัวสำโรง-บ้านแปลงไม้แดง) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
17 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคอนโดมิเนียม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
18 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมนิชดา เอ็กซ์คลูซีฟ สวีท 2 ตั้งอยู่ที่ ซอยสามัคคี 29 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
19 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Siam Hotel Pattaya ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
21 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
22 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการจัดสรรที่ดินชะอำเฮาส์ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
23 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
24 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
25 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำ
26 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการ เอ อพาร์ทเมนต์ตั้งอยู่บริเวณซอยโพธิสาร 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
27 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการลีลาบาลี รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
28 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาใต้ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
29 โครงการศึกษาพัฒนาที่หนองแด เพื่อรองรับศูนย์วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2555
30 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Sea Me Hua Hin Vaction condo เลขที่ 17/77 ถนนเลียบวัง (ซอยหัวหิน 29) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมนันทนาการ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
32 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ SUNSET BOULEVARD RESIDENCE II ถนนพระตำหนักซอย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
33 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Art ตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนักซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
34 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคอนโด 7 ชั้น 2 ตึก ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
35 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินเวนิชพัฒนา ถนนเทศบาล 1 หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
36 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโคโตบูกิ เพลสคอนโดมิเนียม ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
37 การศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
38 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมเคียงทะเล รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
39 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จำนวน 2 แห่ง บริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณชายหาดแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
40 โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี (ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด)
41 โครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
42 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
43 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรมแรมวินนารา ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยาสาย 1 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2554
44 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรัชดา-ลาดพร้าว เรสซิเดนซ์
45 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย จังหวัดเชียงใหม่
46 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
47 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
48 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2553
49 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2552
50 ภาระสารอินทรีย์และธาตุอาหารพืชบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
ปี พ.ศ. 2550
51 โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
52 โครงการศึกษาความเหมาะสมรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
53 โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมา๖รฐาน GMP ของเทศบาล ต.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
54 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบนำเสียของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2549
55 โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP ของเทศบาล ต.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
56 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทคบาล ต.วัฒนานคร จ. สระแก้ว
57 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาหนองสำโรงเฉลิมพระเกียรติของเทคศบาล ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี
58 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมเบตงซิตี้ พลาซ่า (ส่วยขนาย)
59 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
60 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ อบต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
61 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาล ต.นครไทย จ.พิษณุโลก
62 การศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการทับถมของตะกอนดินโดยใช้ไม้ไผ่รวก บริเวณป่าชายเลน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
63 การประเมินปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดีในพื้นที่การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมและป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2548
64 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
65 การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2547
66 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง
67 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2546
68 ผลการดำเนินการของเขื่อนพลังงานน้ำศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำแควใหญ่ แควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2545
69 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัท ไทย คาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) จำกด
70 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2544
71 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2543
72 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2538
73 การใช้ดินตะกอนภาคพื้นสมุทรในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืชเป็นต้นแบบ ในการบำบัดน้ำเสียชุมชน