ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแก๊สตัวพาในการกำจัดกลิ่น ของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
4 การประเมินวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำทิ้งโดยใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2547
5 การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาการบำบัดของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : ของเสียจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545
7 การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2544
8 การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การจำลองการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี