ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิงห์ อินทรชูโต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2554 3
6 2553 1
7 2547 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2)
2 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน (โครงการต่อเนื่องระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
3 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
4 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
6 โครงการสวนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
7 โครงการออกแบบชิ้นงานจากพลาสติก
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9 โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก
10 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน
ปี พ.ศ. 2547
12 ซองบังคับกวางและโรงจัดการกวางต้นแบบสำหรับกวางป่าไทย