ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิงหนาท พวงจันทน์แดง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 6
3 2556 5
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 8
8 2551 6
9 2550 5
10 2549 1
11 2548 2
12 2547 4
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 1
16 2535 1
17 543 78
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของหน่อไม้ไผ่ตงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
2 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งใบมะรุมและอายุการเก็บรักษาใบมะรุมทำแห้ง
3 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งและลักษณะคุณภาพของการทำแห้งฝรั่ง
4 ดีซอร์พชั่นไอโซเทิร์มและแบบจำลองการทำแห้งของฟ้าทะลายโจรโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบถาดและเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ
5 Drying characteristics,changes in storage and Quality aspects of Thunbergia laurifolia Linn.
6 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
7 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2556
8 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
9 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของหน่อไม้ไผ่ตงเพื่อการส่งออก
10 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมีนายไตรภพ พาหอม เป็นคปก.
11 โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ร่นที่ 11 (ยุพารัตน์ โพธิเศษ)
12 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของหน่อไม้ไผ่ตงด้วยทำแห้งแบบลมร้อน และการทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
ปี พ.ศ. 2555
13 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
14 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นางสาว ชญาน์นันท์ ธรรมาณิชานนท์ เป็นผู้รับทุน
15 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ผู้ที่ได้ทุนคือนายวรพงศ์ คลังบุญครอง
ปี พ.ศ. 2554
16 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ III
17 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ II
18 ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก
ปี พ.ศ. 2553
19 ลักษณะเฉพาะการทำแห้งของฟักข้าวโดยการทำแห้งแบบถาด การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน และการทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
20 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบโพระพาเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก
21 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบโพระพาเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
22 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบโพระพาเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก
23 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย(ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
24 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย(ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
25 การศึกษากราฟของการสูญเสียน้ำ [Desorption Isotherms] และการเปรียบเทียบ วิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ต่อคุณภาพของข้าวเม่าสดอบแห้ง
26 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบโหระพา เพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารเพื่อการส่งออก
27 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพร [ขิง] โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
28 การพัฒนากระบวนการทำแห้งแครอทแบบใช้ลมร้อนและแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบความร้อน
29 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบตำลึง โดยการทำแห้งแบบถาคและการทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบความร้อน
ปี พ.ศ. 2551
30 การพัฒนากระบวนการทำแห้งใบโพระพาเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารไทยเพื่อการส่งออก
31 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย(ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
32 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย(ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
33 การพัฒนากระบวนการทำแห้งขิงโดยการทำแห้งแบบใช้ลมร้อน การทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบ และการทำแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
34 การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง
35 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผง โดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2550
36 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย (ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม II
37 การศึกษาวิธีผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
38 การศึกษาวิธีผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
39 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผงโดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
40 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
ปี พ.ศ. 2549
41 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรไทย (ขิง) โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบและเครื่องทำแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบผสม
ปี พ.ศ. 2548
42 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูซัน
43 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูซัน
ปี พ.ศ. 2547
44 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูซัน
45 การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติม ในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
46 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูซัน
47 การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติม ในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
ปี พ.ศ. 2546
48 การศึกษาวิธีผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
ปี พ.ศ. 2545
49 การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์
50 การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
ปี พ.ศ. 2544
51 การศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรกระเทียมให้เป็นวัตถุเติม ในอาหารสัตว์ที่ควบคุมมาตรฐานสารสำคัญ
ปี พ.ศ. 2535
52 การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 ดีซอร์พชันไอโซเทิร์มและการพัฒนากระบวนการทำแห้งใบบัวบก
54 ดีซอร์พชันไอโซเทิร์ม และแบบจำลองการทำแห้งของใบฆระพา โดยการทำแห่งแบบลมร้อน และการทำแห้งแบบลดความชื้นโดยใช้เครื่องสูบความร้อน
55 ดีซอร์พชันไอฆซเทิร์มและลักษณะเฉพาะการทำแห้งของขิงโดยการทำแห้งแบบสองระยะ
56 การพัฒนากระบวนการทำแห้งในตำลึงโดยการทำแห้งแบบถาดและการทำแห้งแบบลดความชื้นของอากาศโดยใช้เครื่องสูบความร้อน