ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำเนา นิลบรรพ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความพร้อมของบุคลากรด้านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทย์ และทิศทางด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2558
2 การทดสอบประสิทธิผลของสมุนไพรในการบำบัดผู้ติดบุหรี่
ปี พ.ศ. 2554
3 ชุดโครงการการศึกษาและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มclub drug
4 กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
5 การศึกษาปริมาณความต้องการพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดสารเสพย์ติดระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดสารเสพย์ติดระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์