ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวย กมลายุตต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2552 1
4 2547 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาคลังข้อมูลลูกค้าเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
2 การประเมินระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อการบริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 การพัฒนาคลังข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อวิเคราะห์รายได้ของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาระะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคลังสินค้า :
ปี พ.ศ. 2547
5 การศึกษาสถานภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย