ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายศิริ มีระเสน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของดีเอ็นเอจากไมโตคอนเดรียและโครโมโซมวายในประชากรภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
3 การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2554
4 การควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ Hypervariable Region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
6 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ Hypervariable Region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
7 การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย
8 การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิคDHPLC ในการวิเคราะห์ ไมโตคอนเดรียลดีเอนเอในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประชากรไทย
9 การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลเอนเอในเชิงนิติวิติวิทยาศสตร์ในกลุ่มประชากรไทย
10 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
11 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโคคอนเดรียลดีเอนเอ บริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
12 การประเมินประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของเทคนิค DHPLC ในการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลดีเอนเอในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
14 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโคคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
15 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโคคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 การวิเคราะห์หาอัตราการกลายพันธุ์ของไมโตคอนเดรียลดีเอนเอบริเวณ hypervariable region ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
17 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
18 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
19 การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
20 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
21 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
22 การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
23 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
24 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
25 การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดของโรคเบต้าธาลัสซีเมีย