ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายรุ้ง อวยพรกชกร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2545 2
6 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
2 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
3 การเตรียมตัวอย่างและหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในสาหร่ายที่รับประทานได้
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมตัวอย่างและหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในสาหร่ายที่รับประทานได้
ปี พ.ศ. 2551
5 การวิเคราะห์คลอไรด์ ไนไตรต์และไนเตรตไอออนด้วยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนคลอรีนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
7 การวิเคราะห์ฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนคลอรีนด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2544
8 การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนคลอรีนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
9 การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนคลอรีนด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง