ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายพิณ หัตถีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Thai Elderly People’s Experiences of Moving through Journeys of Dependences in Long-Term Care Facilities
ปี พ.ศ. 2553
2 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินลักาณะและวัดผลคุณภาพงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
4 เวชศาสตร์ครอบครัว-ทางออกของปัญหาการฟ้องร้องทางการแพทย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวกับการป้องกันการฟ้องร้อง ของศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ วันที่ 23 เมษายน 2548