ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิต จันทนปุ่ม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาฟลักซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการหลอมอะลูมิเนียม (ระยะที่ 2)
2 โครงการปรับปรุงอะลูมิเนียมผสมสำหรับอุตสาหกรรมหล่อโลหะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ปี พ.ศ. 2552
3 การปรับปรุงสมบัติโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้สแกนเดียมเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
4 การปรับปรุงสมบัติโลหะผสมอะลูมิเนียมโดยใช้สแกนเดียมเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนาโลหะผสมสำหรับการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดเพื่อใช้ในงานหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม
ปี พ.ศ. 2545
6 โครงการนำร่องการใช้โลหะแม่เพื่อลดขนาดของผลึกในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน
7 การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้
ปี พ.ศ. 2539
8 การออกแบบและหาสมรรถนะของ Vertical Mixed Flow Pump