ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สากล โพธิ์เพชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2554 1
3 2553 1
4 2549 1
5 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหลือใช้ของอุตสาหกรรมปลากระป๋องในอาหารผสมสำหรับการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้า
2 สภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 การระบาดของโรคปะการังและชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับปะการังโขด(Porites lutea) บริเวณแนวปะการังของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
4 อาหารผสมราคาถูก สำหรับการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น แบบความหนาแน่นต่ำ และความหนาแน่นสูงในบ่อเลี้ยงระบบน้ำทะเลหมุนเวียนและระบบไหลผ่านตลอด
ปี พ.ศ. 2553
5 การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่น จนถึงขนาดตลาดต้องการเชิงพาณิชย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล