ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันต์ เกตุปราณีต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การยอมรับของราษฎรท้องถิ่นต่อการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2553
2 นิเวศวิทยาของไฟในป่าที่มีไม้สนและผลกระทบของไฟต่อสังคมพืชและพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภูกุ่มข้าว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
4 Fuel Model and Fire Beharior Prediction in Dry Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlif Sanctuary, Changwat Uthai Thani.
5 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการพื้นที่และคุณภาพการจัดการด้านนัทนาการของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
6 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมด้านนันทนาการบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หลังเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิปี 2547และความต้องการกลับมาเยือนพื้นที่ในอนาคต
7 การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี