ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันต์ อัศวพัชระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิจัยเปรียบเทียบลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ในยุคเพอร์เมียนของบริเวณด้านตะวันตก ของยูนนานกับด้านตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
2 การวิจัยเปรียบเทียบลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ในยุคเพอร์เมียนของบริเวณด้านตะวันตก ของยูนนานกับด้านตะวันตกของประเทศไทย
3 การวิจัยเปรียบเทียบลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ ในยุคเพอร์เมียนของบริเวณด้านตะวันตกของยูนนานกับด้านตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
4 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2542
5 สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2541
6 สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู : รายงานผลการวิจัย
7 การลำดับชั้นตามลักษณะหินของหินคาร์บอเนตพาลีโอโซอิกตอนบนในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเลย