ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ เล็กสุขุม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 9
3 2551 1
4 2550 1
5 2543 1
6 2541 2
7 2539 1
8 2534 1
9 2521 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 รูปหงส์ปูนปั้นประดับปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
3 อาคารทรงปราสาทกับการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและความหมาย :
4 แนวความคิดเรื่องไตรภูมิที่สะท้อนในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย
5 การประดับครุฑที่ปรางค์ในสมัยอยุธยา
6 รูปแบบงานช่างวัดหน้าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
7 บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา
8 จิตรกรรมฝาผนัง :
9 รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ช่วง พ.ศ.2511 - 2530 กับการสืบเนื่องทางงานช่าง
10 สถาปัตยกรรมเขมรในดินแดนไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 : ลำดับการสืบเนื่อง
ปี พ.ศ. 2551
11 ความเชื่อและรูปแบบวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
ปี พ.ศ. 2550
12 พัฒนาการของลวดลายประดับกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย (ปีที่ 1 )โครงการ 2 ปี
ปี พ.ศ. 2543
13 เจดีย์ราย "ทรงปราสาทยอด" วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2541
14 เจดีย์ราย "ทรงปราสาทยอด" วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุม สมัยอยุธยา
ปี พ.ศ. 2539
16 เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อมุม สมัยอยุธยา
ปี พ.ศ. 2534
17 ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310)
ปี พ.ศ. 2521
18 การศึกษาวิวัฒนาการลวดลายปูนปั้นประดับโบราณสถานสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-1969)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310)