ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ์ สุขวัจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาคุณลักษณะผงฝุ่นแม่เหล็กในการหาลายนิ้วมือ
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนางานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีตำรวจในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8
ปี พ.ศ. 2551
3 การเปรียบเทียบรอยฝ่าเท้าเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
4 การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืน
5 การศึกษาลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลในครอบครัว
6 การพัฒนาซอฟแวร์ต้นแบบสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ในการบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ปี พ.ศ. 2550
7 ขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บสารพันธุกรรมดีเอ็นเอจากก้อนหินที่ถูกสัมผัส