ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณหพศ จันทรานุวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงระบบช่วยควบคุมการทำงานของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับสภาวะทางความร้อนของเบ้ารับน้ำเหล็ก
2 การศึกษาความสามารถในการขับขี่รถยนต์และพุทธิปัญญาของผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องจำลองการขับขี่
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาระบบช่วยควบคุมการทำงานของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับสภาวะทางความร้อนของเบ้ารับน้ำเหล็ก
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาระบบจำลองพลศาสตร์ยานยนต์ร่วมกับระบบล้อ ระบบรองรับและระบบบังคับเลี้ยวจริงสำหรับทดสอบการควบคุมรถฟอร์มูล่านักเรียน
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาผลจากการโคลงของรถต่อพฤติกรรมการบังคับเลี้ยวของผู้ขับขี่
6 การควบคุมการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กร่วมกับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน
7 การประเมินผลของระบบบังคับเลี้ยวด้วยไฟฟ้า โดยใช้ส่วนประกอบจริงร่วมกับมนุษย์