ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา เครือหงษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 2
3 2550 2
4 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ระบบวินิจฉัยโรคออนไลน์โดยใช้การจัดการองค์ความรู้ด้วยการตัดสินใจแบบต้นไม้
2 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแปลงภาษา ASP เป็นภาษา PHP
3 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแปลงภาษา ASP เป็นภาษา PHP
ปี พ.ศ. 2551
4 ระบบบริหารข้อมูลกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5 ระบบวินิจฉัยโรคออนไลน์โดยใช้การจัดการองค์ความรู้ด้วยการตัดสินใจแบบต้นไม้
ปี พ.ศ. 2550
6 การแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเพื่อพัฒนาระบบเลขานุการอิเล็กทรอนิคส์
7 การแปลงข้อความเป็นเสียงพูดเพื่อพัฒนาระบบเลขานุการอิเล็กทริกส์
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนาการแยกพยางค์จากข้อความภาษาไทยเพื่อการสังเคราะห์เสียงพูด