ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา หกพุดซา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
2 ผลของเหงือกปลาหมอดอกขาวต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ และต่อการเติบโตของ เซลล์มะเร็งปากมดลูก ที่ปลูกบนผิวหนังของหนูนู๊ดไมส์
ปี พ.ศ. 2551
3 องค์ประกอบของสารสกัดในเนื้อและเมล็ดมะขาม และข้าวไทย เพื่อการใช้ประโยชน์ทางยาและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
4 การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความเผ็ด (Capsaicinoids) ในผลพริกโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มมานซ์ ลิควิด โครมาโทกราฟี (High Performance Liquid Chromatography)
ปี พ.ศ. 2549
5 การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความเผ็ด (Capsaicinoids) ในผลพริกโดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มมานซ์ ลิควิด โครมาโทกราฟี (High Performance Liquid Chromatography)
6 การวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความเผ็ด (capsaicinoids) ในผลพริก โดยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์มมานซ์ ลิควิด โครมาโทกราฟี