ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญชัย ตันตยาภรณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
1 การศึกษาการอ่านของเชื้อเห็ดหูหนู (Auricularia polytricha)
2 การทดสอบความเป็นหมันของเชื้อเห็ดฟางสปอร์เดี่ยวในห้องปฏิบัติการ
3 เชื้อรา Phytophthora ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
4 การศึกษาชีววิทยาของไรกันปุ่มบนเชื้อเห็ดนางรม
5 ผลของยาฟอร์มาลินที่มีต่อเส้นใยเห็ดที่เพาะเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2529
6 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม
ปี พ.ศ. 2528
7 การศึกษาชีววิทยาของไรกันปุ่มบนเชื้อเห็ดนางรม
8 ผลของยาฟอร์มาลินที่มีต่อเส้นใยเห็ดที่เพาะเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2526
9 การศึกษาการอ่อนของเชื้อเห็ดหูหนู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การทดสอบความเป็นหมันของเชื้อเห็ดฟางสปอร์เดี่ยวในห้องปฏิบัติการ
11 เชื้อรา Phytophthora ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย