ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สะการะ ตันโสภณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 2
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ปีที่ 2
2 การศึกษาเรื่องการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในอาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ
4 ผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ปี พ.ศ. 2556
5 ฤทธิ์ของไพเพอรีนต่อภาวะไขมันคั่งสะสมในตับในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง
6 ผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของฝรั่งและมะละกอต่อการดูดซึมธาตุเหล็กในหนูที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
8 ฤทธิ์ของไพเพอรีนต่อภาวะไขมันคั่งสะสมในตับในหนูที่มีไขมันในเลือดสูง