ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 5
5 2550 5
6 2548 3
7 2547 1
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์จัดการน้ำในกรุงเทพมหานครโดยใช้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
2 การปรับปรุงเม็ดสารดูดซับจากกากตะกอนโรงผลิตน้ำประปาเพื่อใช้บำบัดสีธรรมชาติและธาตุอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้กากตะกอนของเสียจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง
ปี พ.ศ. 2551
4 การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง(ปี 50)
5 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2551
6 การกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟโครงสร้างอะโซด้วยระบบแอนแอโรบิก/แอโรบิกถ่านกัมมันต์ชีวภาพ-เอสบีอาร์ (A/A BAC-SBR)
7 การศึกษาประสิทธิภาพในการเติมถ่านกัมมันต์ในถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นเพื่อบำบัดและกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
8 การศึกษาประสิทธิภาพในการเติมถ่านกัมมันต์ในถังปฏิกรณ์แผ่นกั้น เพื่อบำบัดและกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2550
9 การบริหารแผนงานวิจัย การผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร
10 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
11 การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง ปี 49
12 การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง(ปี 50)
13 การนำสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2548
14 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดผลไม้ในฐานะเป็นโคแอกกูแลนและโคแอกกูแลนเอด
15 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดผลไม้ในฐานะเป็นโคแอกกูแลนและโคแอกกูแลนเอด
16 การพัฒนาและปรับปรุงวัสดุดูดซับราคาถูก เพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีพ และสีย้อมเบสิก
ปี พ.ศ. 2547
17 การนำกากตะกรันจากเตาหลอมเหล็กมาใช้เป็นตัวกลางในระบบบำบัดถังเท เพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ