ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรรพัชญ์ มานะโม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ฟิล์มที่เตรียมได้จากวิธีโซลเจลต่อการยึดติดและการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2550
2 แรงบิดย้อนกลับของสกรูหลักยึดรากเทียมภายหลังการทดสอบความล้า
3 การศึกษาการตกค้างของโครเมียมและนิกเกิลที่ฝังในกระดูกภายหลังการเจาะกระดูกด้วยหัวเจาะรากเทียม
ปี พ.ศ. 2548
4 ผลของการทำไร้เชื้อ 2 วิธีต่อความหยาบของผิวและการยึดเกาะของเซลล์ SaOS-2 บน Ti-6Ai-4V
5 ความหนาของวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตจากถาดพิมพ์ปากไร้ฟันต้นแบบ : ในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2546
6 การจำแนกขนาดสันเหงือกไร้ฟันในประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง
7 ความสัมพันธ์ของรูปร่างและสัดส่วนของฟันหน้าบน และโครงสร้างของใบหน้า
ปี พ.ศ. 2545
8 ผลของเกลียวแบบต่างๆ ของรากเทียมต่อการกระจายแรงเค้นด้วยวิธีโฟโต้อีลาสติค
9 การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุและอุปกรณ์ของรากฟันเทียม ระยะที่ 1:การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study),การศึกษาด้านการตลาด(Marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น(Preliminary design)
ปี พ.ศ. 2544
10 การวิจัยพัฒนาและผลิตวัสดุอุปกรณ์ของรากฟันเทียม : การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study), การศึกษาด้านการตลาด (marketing research) และการออกแบบเบื้องต้น [preliminary design]
ปี พ.ศ. 2536
11 การเปรียบเทียบการติดแน่นของกลาสไอโอโนเมอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อเนื้อฟันในห้องปฏิบัติการ : รายงานผลงานวิจัย