ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ปริมาณก๊าซน้อยที่สุดที่ใช้ในการดมยาสลบเด็ก ด้วยวงจรดมยาสลบ ชนิด Baby Enclosed Afferent Reservoir เปรียบเทียบกับ วงจร Jackson Rees ในแบบหายใจเอง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2552
2 ปริมาณก๊าซน้อยที่สุดที่ใช้ในการดมยาสลบเด็ก ด้วยวงจรดมยาสลบ ชนิด Baby Enclosed Afferent Reservoir เปรียบเทียบกับ วงจร Jackson Rees ในแบบหายใจเอง ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
3 การประดิษฐ์วงจรวางยาสลบ KKU Coaxial Circle เพื่อใช้ในงานบริการวิสัญญี
ปี พ.ศ. 2548
4 ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2541
5 การเปรียบเทียบการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในการวางยาสลบแบบควบคุมการหายใจระหว่าง Ear & Bain eircuit โดยวิธี Capmography.
6 การเปรียบเทียบการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในการวางยาสลบแบบควบคุมการหายใจระหว่าง Ear & Bain eircuit โดยวิธี Capmography.
ปี พ.ศ. 2540
7 ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์