ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
2 การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
4 การผลิตแผ่นฟิล์มที่หายใจได้จากโพลิเอทธิลีนผสมชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตพอลิแลกติกแอซิดจากกรดแลกติกด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น
6 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต
7 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต III
8 การผลิตแผ่นฟิล์มที่ก๊าซซึมผ่านได้จากโพลิเอทธิลีนผสมเถ้าแกลบ
9 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต II
ปี พ.ศ. 2554
10 การผลิตพอลิแลกติกแอซิดจากกรดแลกติกด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น
11 การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก
ปี พ.ศ. 2553
12 การสังเคราะห์ตัวดูดซับจากวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
13 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เมทานอลภาวะเหนือวิกฤต
14 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยเมทานอลสภาวะเหนือวิกฤต
15 ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและอัตราการดึงฟิล์มต่อสมบัติของฟิล์มโพลิเอทธิลีน
16 ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและอัตราการดึงฟิล์มต่อสมบัติของฟิล์มโพลิเอทธิลีน
ปี พ.ศ. 2552
17 การผลิตเจลสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อเกิดสิว
18 ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและอัตราการดึงฟิล์มต่อสมบัติของฟิล์มโพลิเอทธิลีน
19 ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและอัตราการดึงฟิล์มต่อสมบัติของฟิล์มโพลิเอทธิลีน
20 การผลิตเจลสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อเกิดสิว
21 ผลของปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและอัตราการดึงฟิล์มต่อสมบัติ ของฟิล์มโพลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2551
22 ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนที่ก๊าซซึมผ่านได้
ปี พ.ศ. 2550
23 การสกัดสารไลโคพีนจากมะเขือเทศ โดยไช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด
24 การสกัดสารไลโคพีนจากมะเขือเทศ โดยไช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2549
25 การสกัดสารไลโคพีนจากมะเขือเทศ โดยไช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2548
26 การสกัดสารไลโคพีนจากมะเขือเทศ โดยไช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 ผลกระทบของตัวแปรที่มีต่อคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนผสมชานอ้อยที่ก๊าซซึมผ่านได้
28 การผลิตเจลสมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อเกิดสิว