ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างสายพันธุ์เสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์สำหรับการรักษาแบบแทนที่ของโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาไหมขัดฟันเคลือบน้ำมันหอยระเหย เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิจัยสารสกัดจากใบข่อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในการป้องกันและรักษาโรคช่องปาก
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยสารสกัดจากใบข่อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในการป้องกันและรักษาโรคช่องปาก
5 ผลของสารสกัดจากใบข่อยต่อการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในช่องปาก
6 ผลของเซลล์สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ที่ไม่มีชีวิตต่อการสร้างแผ่นฟิล์มชีวภาพฟันและการเกิดฟันผุในห้องปฏิบัติการ
7 ผลของน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนสูตรปรับปรุงต่อการเสริมฤทธิ์ การยับยั้งไบโอฟิล์ม ความจำเพาะต่อมิวแทนส์ สเตร็ปโตคอคไค และความพึงพอใจในรสชาติ
ปี พ.ศ. 2553
8 การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์
9 ผลของน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนสูตรปรับปรุงต่อการเสริมฤทธิ์ การต้านไบโอฟิล์มความคงตัวในไบโอฟิล์ม ความจำเพาะต่อมิวแทนส์ สเต็ปโตคอคไค และรสชาติ
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์
11 ผลของแมงกานีสในเครื่องดืมชาเขียวต่อการเกิดรอยโรคฟันผุ
12 ผลของแมงกานิสในเครื่องดืมชาเขียวต่อการเกิดรอยโรคฟันผุ
13 ผลของแมงกานีสในเครื่องดื่มชาเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟันและส่วนประกอบทางจุลชีววิทยาของแผ่นฟิล์มชีวภาพฟัน
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของแมงกานีสในเครื่องดืมชาเขียวต่อการเกิดรอยโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2550
15 การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดแมงกานีสของสารกรองแมงกานีสชนิดกรีนแซนด์
16 การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดแมงกานีสของสารกรองแมงกานีสชนิดกรีนแซนด์
ปี พ.ศ. 2549
17 การทดสอบประสิทธิภาพในการขจัดแมงกานีสของสารกรองแมงกานีสชนิดกรีนแซนด์
ปี พ.ศ. 2547
18 ผลของสัดส่วนของนมต่อเชื้อที่ใช้ในกระบวนการพ่นแห้ง (Spray drying) และอุณหภูมิที่ใช้ในการชงต่ออัตราการรอดชีวิตของเชท้อ S.thermophilus ในนมผงที่ผลิตขึ้นเองกับนมผงแนน (NANE2)
ปี พ.ศ. 2545
19 การผลิตนมผงแห้งชนิดจืดที่มีเชื้อ Lactobacillus bulgaricus และ Streptococcus thermophilus เพื่อใช้ในการป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2539
20 การตรวจวินิจฉัยไกลโคโปรตีนจำเพาะในมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิธีเลกตินบลอทติ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ผลของเซ็ลล์สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ที่ไม่มีชีวิตต่อการสร้างแผ่นฟิล์มชีวภาพฟันและการเกิดฟันผุในห้องปฏิบัติการ
22 ผลของน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนสูตรปรับปรุงต่อการเสริมฤทธิ์ การยับยั้งไบโอฟิล์ม ความจำเพาะต่อมิวแทนส์ สเตร็ปโตคอคไค และความพึงพอใจในรสชาติ