ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ สายธนู
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2545
2 ความเป็นผู้นำในการเลี้ยงโคนม : มิติทางสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การยอมรับวิธีปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2542
3 การศึกษาเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์และอัตราการมีลูกดกในแพะพื้นเมืองของไทย
4 การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540)
ปี พ.ศ. 2541
5 การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2539
6 อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับ วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
ปี พ.ศ. 2538
7 อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับ วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะ
ปี พ.ศ. 2536
8 การศึกษาเพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์และอัตราการมีลูกดกในแพะพื้นเมืองของไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การวิจัย การผลิตแพะ (2528-2540)