ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 2
7 2550 1
8 2546 2
9 1086 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนามาตรฐานฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่าสำหรับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาตู้อบแห้งสาหร่ายเตาแบบลมร้อนร่วมกับอินฟาเรดในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสดในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งชิ้นมะม่วงเพื่อขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
5 การสร้างหอบำบัดก๊าซ SO2 มาตรฐานแบบเปียกด้วยระบบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับการรวมผลลำไยสดในเชิงการค้า
6 โครงการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งชิ้นมะม่วงเพื่อขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2554
7 การอบแห้งสาหร่ายสไปรูริน่าด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาความร้อน
8 การอบแห้สาหร่ายสไปรูริน่าด้วยคลื่นรังสีอินฟราเรดร่วมกับการพาความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
9 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม
10 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [SO2] กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ [forced-Air] ในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
11 การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยวิธีหมุนเวียนอากาศแบบ forced-air
ปี พ.ศ. 2546
12 ผลของช่องเปิดอากาศโรงงานที่มีต่อค่าความสบายโดยการถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ / สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
13 ผลของช่องเปิดอากาศโรงงานที่มีต่อค่าความสบายโดยการถ่ายเทอากาศแบบธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนามาตรฐานฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่าสำหรับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
15 การออกแบบห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ (Forced-Air) ในระดับอุตสาหกรรม