ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมหมาย แม้นมณี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2550 1
5 2544 1
6 2541 2
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การหารูปแบบที่เหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
ปี พ.ศ. 2554
2 การหารูปแบบที่เหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน์
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2544
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2541
6 ระบบงานบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบังจำกัด
7 ระบบงานบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น