ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมสินี พิมพ์ขาวขำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันคลอเฮกซิดีนต่อความแข็งแรงของพันธะระหว่างชีลเลอร์อุดคลองรากฟันชนิดเมทาคริเลตเรซินกับเนื้อฟันส่วนรากฟัน
ปี พ.ศ. 2548
2 ประสิทธิภาพของไฟล์แบบหมุนด้วยเครื่องชนิดเคทรีและโพรไฟล์ในการทำความสะอาดและคงความโค้งของคลองรากฟัน
ปี พ.ศ. 2547
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินต่อเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์
ปี พ.ศ. 2545
4 การศึกษาเปรียบเทียบผลของวัสดุเอ็มทีเอกับวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย