ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ สรั่งบิน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2544 2
3 2543 4
4 2542 1
5 2541 1
6 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การโคลนและการหาลำดับเบสของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์NADP+Specific Isocitrate Dehydrogenase ใน Aspergillus niger
ปี พ.ศ. 2544
2 การผลิตกรดมะนาวจากแป้ง โดย Protease-negative mutant strains ของเชื้อรา Aspergillus niger
3 การผลิตกรดมะนาวจากแป้ง โดย Protease-negative mutant strains ของเชื้อรา Aspergillus niger
ปี พ.ศ. 2543
4 การผลิตกรดมะนาวจากวัสดุการเกษตรโดยเชื้อรา Aspergillus niger
5 การโคลนและการหาลำดับเบสของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์
6 การสร้างสายพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Aspergillus Niger WU-2223L กับ Aspergillus Usamii IAM 2185 โดยการหลอมรวมโปรโตพลาสต์เพื่อใช้ในการผลิตกรดมะนาว
7 การผลิตกรดมะนาวจากวัสดุการเกษตรโดยเชื้อรา Aspergillus niger
ปี พ.ศ. 2542
8 การโคลนและการหาลำดับเบสของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซม์
ปี พ.ศ. 2541
9 การสร้างสายพันธุ์ลูกผสมระหว่าง Aspergillus Niger WU-2223L กับ Aspergillus Usamii IAM 2185 โดยการหลอมรวมโปรโตพลาสต์เพื่อใช้ในการผลิตกรดมะนาว
ปี พ.ศ. 2530
10 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสังเคราะห์เพนนิซิลิน เอซิเลส ใน โปรเตียส เรทเกอไร