ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ วรมงคลชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2543 2
8 2532 2
9 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสังเคราะห์ผงผลึกไร้สารตะกั่วโซเดียมไนโอเบต (NaNbO3) โดยวิธีแบบเผาไหม้
ปี พ.ศ. 2555
2 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบที่มีซิงค์ฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก
3 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบที่มีซิงค์ฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของแคปปาคาราจีแนนที่มีต่อสมบัติของฟิล์มพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช
5 ผลของแคปปาคาราจีแนนที่มีต่อสมบัติของฟิล์มพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช /
ปี พ.ศ. 2553
6 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไดอิเล็กทริกเซรามิกส์กับพอลิเมอร์
7 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไดอิเล็กทริกเซรามิกส์กับพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะ
9 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว ชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะ
ปี พ.ศ. 2551
10 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไดอิเล็กตริกเซรามิกส์กับพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษาผลของสารเติมแต่งที่มีต่อพอลิโอลิฟินส์ และพอลิสไตรีนที่ใช้แล้ว
12 การศึกษาผลของสารเติมแต่งที่มีต่อพอลิโอลิฟินส์ และพอลิสไตรีนที่ใช้แล้ว
ปี พ.ศ. 2532
13 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางในคอลัมน์แบบพัลลล์ประเภทวงแหวนกับจาน
14 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางในคอลัมน์แบบพัลส์ประเภทวงแหวนกับจาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไดอิเล็กทริกเซรามิกส์กับพอลิเมอร์