ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศักดิ์ วรมงคลชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบที่มีซิงค์ฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของแคปปาคาราจีแนนที่มีต่อสมบัติของฟิล์มพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช /
ปี พ.ศ. 2552
3 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะ
4 การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้ว ชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะ
ปี พ.ศ. 2532
5 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางในคอลัมน์แบบพัลลล์ประเภทวงแหวนกับจาน
6 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางในคอลัมน์แบบพัลส์ประเภทวงแหวนกับจาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมไดอิเล็กทริกเซรามิกส์กับพอลิเมอร์