ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมศรี เพชรโชติ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- สมศรี เพชรโชติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
4 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาลักษณะการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจชุมชน ของชุมชนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของสตรีในเขตพื้นที่ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง