ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
2 อมราวดี จางวาง 4
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
4 วิภา เต็งมิ่ง 2
5 ชนาธิป ชำนาญกิจ 2
6 ฐาวิการ์ วรรณรัตน์ 2
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 2
9 อดิศักดิ์ บุญชูมณี 2
10 อำนวย หอมขาว 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 อมรรัตน์ ถนนแก้ว 1
13 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
14 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
15 วรพงศ์ ภู่พงศ์ 1
16 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
18 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
19 วาณี กฤษณมิษ 1
20 ทองทิพย์ ระเบียบโอษฐ์ 1
21 โครงการวิจัย NRU 1
22 ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์ 1
23 สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ 1
24 ทรรศมน ปราบมาก 1
25 พินทรัตน์ สุวรรณรัตน์ 1
26 ลินดา เคารพาพงศ์ 1
27 น.ส. ม่านสะอาด 1
28 ราชัยวิทย์ เลาหะกุล 1
29 เถวียน บัวตุ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 7
10 2528 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการแทรกความความตระหนักด้านความปลอดภัยขงผู้ป่วยในภาคปฎิบัติการวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
2 การประเมินการกลบกลิ่นเท้าของสารสกัดจากใบพลูด้วยวิธี Gas Chromatography-Mass Spectroscopy(GC-MS)
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสาบเสือ
ปี พ.ศ. 2557
4 เจลทาช่องคลอดจากสารสกัดกวาวเครือขาว
5 เครื่องดื่ม Eurycoma longifolia Jack
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลิตภัณฑ์รางจืดและกาแฟเพื่อผู้ป่วยติดสุรา
7 เครื่องสำอางครีมที่ประกอบด้วยสารเมือกหลั่งจากหอยทาก
ปี พ.ศ. 2553
8 ยาบ้วนปากโซเดียมไนเตรตในรูปแกรนูลฟองฟู่
9 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
ปี พ.ศ. 2552
10 ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมายใจเหม็น
11 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวสีแทนโดยไม่พึ่งแสงแดด
12 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของตะไคร้และตะไคร้หอม
13 การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2551
14 การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2550
15 การเตรียมแผ่นแปะลบร้อยหมองคล้ำรอบดวงตาที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ โดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มเป็นสารก่อฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาการสกัดเปคตินจากเปลือกมะนาวให้มีความบริสุทธิ์และปริมาณมากในเชิงพาณิชย์
17 การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
18 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
19 การศึกษาเบื้องต้นในการนำฟิล์มเพคตินจากมะนาวไปใช้ในการรักษาบาดแผล
20 การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มสำหรับอาหารเชิงสุขภาพ
21 การศึกษาเบื้องต้นผลของสารสกัดเปคตินจากมะนาวต่อความอ้วน
22 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 3: เน้นที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงพยาบาล ร้านขายยา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้า (อสม.)
ปี พ.ศ. 2528
23 การประเมินคุณค่ายาเตรียมขี้ผึ้งตำรับต่างๆ ของคลินตามัยซิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 เครื่องสำอางครีมที่ประกอบด้วยสารเมือกหลั่งจากหอยทาก
25 ผลิตภัณฑ์รางจืดและกาแฟเพื่อผู้ป่วยติดสุรา