ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
2 อมราวดี จางวาง 4
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
4 ชนาธิป ชำนาญกิจ 2
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
6 วิภา เต็งมิ่ง 2
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 2
8 อดิศักดิ์ บุญชูมณี 2
9 อำนวย หอมขาว 2
10 ฐาวิการ์ วรรณรัตน์ 2
11 อมรรัตน์ ถนนแก้ว 1
12 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
13 เถวียน บัวตุ่ม 1
14 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
16 ลินดา เคารพาพงศ์ 1
17 วรพงศ์ ภู่พงศ์ 1
18 วาณี กฤษณมิษ 1
19 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
20 โครงการวิจัย NRU 1
21 สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ 1
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
23 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
24 ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์ 1
25 ทรรศมน ปราบมาก 1
26 ราชัยวิทย์ เลาหะกุล 1
27 พินทรัตน์ สุวรรณรัตน์ 1
28 ทองทิพย์ ระเบียบโอษฐ์ 1
29 น.ส. ม่านสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 1
8 2549 7
9 2528 1
10 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการแทรกความความตระหนักด้านความปลอดภัยขงผู้ป่วยในภาคปฎิบัติการวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
2 การประเมินการกลบกลิ่นเท้าของสารสกัดจากใบพลูด้วยวิธี Gas Chromatography-Mass Spectroscopy(GC-MS)
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสาบเสือ
ปี พ.ศ. 2557
4 เจลทาช่องคลอดจากสารสกัดกวาวเครือขาว
5 เครื่องดื่ม Eurycoma longifolia Jack
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลิตภัณฑ์รางจืดและกาแฟเพื่อผู้ป่วยติดสุรา
7 เครื่องสำอางครีมที่ประกอบด้วยสารเมือกหลั่งจากหอยทาก
ปี พ.ศ. 2553
8 ยาบ้วนปากโซเดียมไนเตรตในรูปแกรนูลฟองฟู่
9 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
ปี พ.ศ. 2552
10 ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมายใจเหม็น
11 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวสีแทนโดยไม่พึ่งแสงแดด
12 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของตะไคร้และตะไคร้หอม
ปี พ.ศ. 2551
13 การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาการสกัดเปคตินจากเปลือกมะนาวให้มีความบริสุทธิ์และปริมาณมากในเชิงพาณิชย์
15 การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
16 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
17 การศึกษาเบื้องต้นในการนำฟิล์มเพคตินจากมะนาวไปใช้ในการรักษาบาดแผล
18 การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มสำหรับอาหารเชิงสุขภาพ
19 การศึกษาเบื้องต้นผลของสารสกัดเปคตินจากมะนาวต่อความอ้วน
20 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 3: เน้นที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงพยาบาล ร้านขายยา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้า (อสม.)
ปี พ.ศ. 2528
21 การประเมินคุณค่ายาเตรียมขี้ผึ้งตำรับต่างๆ ของคลินตามัยซิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 เครื่องสำอางครีมที่ประกอบด้วยสารเมือกหลั่งจากหอยทาก
23 ผลิตภัณฑ์รางจืดและกาแฟเพื่อผู้ป่วยติดสุรา