ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมยศ พลับเที่ยง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 5
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 4
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 2
9 2546 2
10 2540 2
11 2530 1
12 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
2 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
ปี พ.ศ. 2556
3 การประมาณจุดตรึงโดยวิธีทำซ้ำสำหรับการส่งที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการประยุกต์
4 ทุนสนับสนุนผู้ช้วยวิจัยประจำปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 10 (อารีรัตน์ อรุณชัย นิสิต)
6 การประมาณจุดตรึงโดยวิธีซ้ำสำหรับการส่งที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการประยุกต์
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 1ๅ (นส.ธิดาพร เสียงวัฒนะ)
ปี พ.ศ. 2554
8 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
10 การประมาณของจุดตรึงโดยวิธีทำซ้ำสำหรับการส่งที่ไม่เป็นเชิงเส้น
11 การประมาณค่าของจุดตรึงสำหรับของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาดุลภาพ
12 การประมาณค่าของจุดตรึงร่วมสำหรับวงค์นับได้ของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาดุลภาพ
13 การหาคำตอบร่วมของอสมการแปรผันวางนัยทั่วไปและตัวดำเนินการแบบไม่ขยาย
ปี พ.ศ. 2552
14 การประมาณค่าจุดตรึงสำหรับของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาดุลภาพ
15 การหาคำตอบร่วมของอสมการแปรผันวางนัยทั่วไปและตัวดำเนินการแบบไม่ขยาย
16 การประมาณจุดตรึงโดยวิธีซ้ำสำหรับการส่งที่ไม่เป็นเชิงเส้นและการประยุกต์
17 การประมาณค่าจุดตรึงสำหรับของการสส่งแบบไม่ขยายและปัญหาดุลภาพ
ปี พ.ศ. 2551
18 ทฤษฏีบทจุดคงที่สำหรับการส่งค่าเซตแบบนอนเอกแพนซีฟ
19 การประมาณค่าของจุดตรึงร่วมสำหรับวงค์นับได้ของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาดุลภาพ
ปี พ.ศ. 2549
20 ทฤษฎีบทจุดคงที่สำหรับนัยทั่วไปของการส่งแบบนอนเอกซ์แพนซีฟ
ปี พ.ศ. 2548
21 นัยทั่วไปของการเป็นอินเจคทีฟ
22 ทฤษฎีบทจุดคงที่สำหรับนัยทั่วไป ของการส่งแบบนอนเอกซ์แพนซีฟ
ปี พ.ศ. 2546
23 โครงการนัยทั่วไปของการเป็นอินเจคทีฟ
24 นัยทั่วไปของการเป็นอินเจคทีฟ
ปี พ.ศ. 2540
25 รูปทั่วไปของคอนแทรคชันแบบไมร์-คีลเลอร์ และทฤษฎีบทจุดคงที่ร่วมกัน
26 รูปทั่วไปของคอนแทรคชันแบบไมร์-คีลเลอร์และทฤษฎีบทจุดคงที่ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2530
27 กฎอิทรอเร็ทเตดลอดการิทึมของสตราสเซน / สมยศ พลับเที่ยง