ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมยศ จรรยาวิลาส
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การใช้ประโยชน์ของข้าวโพดสีม่วง
ปี พ.ศ. 2540
2 การใช้ประโยชน์ของข้าวโพดสีม่วง
3 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2535
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การผลิตเจลาตินจากหนังหมู
ปี พ.ศ. 2533
5 กรรมวิธีทำมะขามผง
6 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
7 การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ : อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
8 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2532
9 การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2529
10 การใช้มันเทศทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
11 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 กรรมวิธีทำมะขามผง
13 การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
14 การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์: อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
15 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การผลิตเจลาตินจากหนังหมู
16 กรรมวิธีทำมะขามผง