ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โซ่คุณค่าเชิงนวัตกรรมของรกมนุษย์สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาระดับยาเนวิราปีนในเลือดในผู้หญิงหลังคลอด หลังการหยุดยาต้านไวรัสเอดส์ที่ให้ระยะสั้นเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและการศึกษาการเกิดเชื้อดื้อยาหลังจากการใช้ยาซิโดวูดีน/ลามิวูดีนต่ออีก 1 หรือ 2 สัปดาห์
ปี พ.ศ. 2545
3 การติดเชื้อ Group B streptococcus ในสตรีตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2542
4 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
ปี พ.ศ. 2536
5 ผลของการฝากครรภ์ต่อน้ำหนักและสุขภาพทารกแรกคลอดในมารดาที่มีเกณฑ์เสี่ยงภัยต่างกัน ในโรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2531
6 การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2530
7 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ