ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมภพ ประธานธุรารักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำผึ้งและยาตำรับน้ำมันเสลดพังพอนในการรักษาแผลกดทับบนพื้นฐานแนวคิดการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาตำรับยาแผนโบราณสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ: ตำรับว่านชักมดลูก ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย 1. การจัดทำมาตรฐานและการพิสูจน์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาแผนโบราณว่านชักมดลูกสำหรับสตรีวัยทองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและการขยายพันธุ์ส
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรวงศ์ขิงที่หายากโดยวิธีในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างและจัดการความรู้อนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาสมุนไพร