ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพิศ สามิภักดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหายีนต้านทานโรคราน้ำค้่างในแตงกวา
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน APETALA2 ต่อเมล็ดสบู่ดำ
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาการแสดงออกและผลการเปลี่ยนแปลงของยีน Agamous ในสบู่ดำ
5 การขยายพันธุ์สบู่ดำโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน APETALA2 ในอะราบิดอปซิสและสบู่ดำ
6 การโคลน การแสดงออก และการวิเคราะห์คุณลักษณะของยีน AGAMOUS ในสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2554
7 การจัดการเชื้อพันธุกรรมวงศ์แตง: การศึกษาความสัมพันธ์ของแตงกวาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ