ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร เฟื่องจันทร์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 2
2 2533 2
3 2530 1
4 2529 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 บทบาทข้าราชการประจำระดับสูงในการกำหนดนโยบาย : กรณีการกำหนดนโยบายโครงการสร้างงานในชนบท
2 บทบาทข้าราชการประจำระดับสูงในการกำหนดนโยบาย : กรณีการกำหนดนโยบายโครงการสร้างงานในชนบท
ปี พ.ศ. 2533
3 สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สงขลา, 2528
4 นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2530
5 นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2529
6 นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา