ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร ติ๊บขัด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 1
4 2554 1
5 2552 2
6 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)
2 การออกแบบระบบ การผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่และสุกร หมู่บ้านแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงามอ.เสริมงาม จ.ลำปาง
3 การออกแบบระบบการผลิตอาหารเม็ดสำหรรับสัตว์จากวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรชุมชนขนาดเล็ก กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และสุกร
ปี พ.ศ. 2557
4 การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกัด MINI CNC โดยอุปกรณ์ช่วยจับยึดชิ้นงาน
5 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดสาขาลำปาง)
6 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบลมร้อนโดยใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
7 การเพาะเห็ดป่าสู่เห็ดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2554
8 การออกแบบและสร้างเครื่องนวดข้าวอัตโนมัติแบบรักษาฟางข้าว
ปี พ.ศ. 2552
9 การหาสภาวะการทำงานของเครื่องกลึง ซีเอ็นซีในการสร้างต้นแบบที่ทำจากพลาสติก = Openrational conditioning of CNC Lathe for plastic prototyping production / สมพร ติ๊บขัด
10 การหาสภาวะการทำงานของเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ในการสร้างต้นแบบที่ทำจากพลาสติก