ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร ชุนห์ลือชานนท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รายงานการวิจัยการรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)
2 การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์ Plant Growth Promotion Rhizobacteria (PGPR)
ปี พ.ศ. 2552
3 การเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรรีย์ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
4 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาศักยภาพปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่ 1 ในที่นา ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
6 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช
7 ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่ 1 ในที่นา
ปี พ.ศ. 2549
8 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช